De verkeerscommissie


 

Op de beide scholen van In de Breedte werken we met een verkeersmethode. Voor de Brandaris is dat Klaar over. Daarnaast proberen we zoveel mogelijk praktisch te werken met Fiets Seef. Deze methode is samen met VVN en de gemeente ontwikkeld.

De lessen worden zoveel mogelijk in projectvorm aangeboden. Groep 7 neemt elk jaar deel aan het theoretisch en praktisch verkeersexamen. Bij het praktisch examen is hulp van ouders onontbeerlijk.
Beide scholen hebben een intensief samenwerkende groep van verkeersouders die betrokken zijn bij de praktische invulling zoals projecten over de Dode Hoek Spiegel (groep 8), de voeten en fietsendag (hele school), fietskeuringen, uitwerking van Fiets Seef en verkeersacties als het gaat om veiligheid rond de school. verkeersoudersbredeschool@live.nl

Regelmatig vind er ook overleggen  plaats met de gemeente, de wijkraad, de wijkagenten, de winkeliersvereniging en de andere partners van In de Breedte waarbij de directies zijn betrokken
Dit schooljaar is er € 1,00 per leerling begroot om wat extra materialen aan te schaffen of dit bedrag anderszins te besteden. Beide scholen werken samen met SBD OnderwijsAdvies en Veilig Verkeer Nederland. Sinds schooljaar 2010-2011 zijn beide scholen en het kindercentrum Mirakels erkend met het label verkeersveilige school. Elk jaar zal In de Breedte moeten bewijzen met alle facetten van dit label bezig te zijn.
Daar horen een aantal aspecten bij zoals;
gebruiken van methoden, goede communicatie, deelnemen aan verkeersexamen, deelnemen aan projecten, samenwerking met verkeersouders, samenwerking met externen, alert zijn en blijven om verkeersveiligheid rond de school en alert zijn en blijven om verkeersveiligheid van en naar school.