Hier vindt u de MR notulen en de jaarverslagen 
Notulen MR 6 juli  2017

Notulen MR 25 september 2017