De oudervereniging en ouderbijdrage


 

 

Het doel van de oudervereniging
De oudervereniging werkt samen met de leerkrachten van onze school om allerlei feestelijke activiteiten te organiseren en draagt zo bij aan een gezellige sfeer.  De activiteiten die de oudervereniging (mede) organiseert zijn:

 
Voor het organiseren van deze activiteiten zijn de leden van de oudervereniging onderverdeeld in commissies. In deze commissies zitten daarnaast ook leerkrachten en hulpouders. Ook uw hulp bij het organiseren van deze activiteiten is welkom. Wilt u ons helpen? Wij horen het graag via e-mailadres oudervereniging@brandarismail.nl
 
Over alle activiteiten wordt u bijgepraat via de nieuwsbrief van school. Ook heeft de oudervereniging een facebook pagina (oudervereniging cbs de Brandaris) waarop we communiceren over alle activiteiten.
 
De ouderbijdrage 
Om deze activiteiten te kunnen organiseren is geld nodig. Daarom wordt aan alle ouders een bijdrage gevraagd, de ouderbijdrage. De oudervereniging zorgt voor het ontvangen van deze bijdrage en legt ieder jaar  verantwoordelijkheid af over de besteding van de gelden.
 
Voor het schooljaar 2017-2018 is de ouderbijdrage vastgesteld op € 58,00. Dit bedrag kunt u overmaken naar Rekeningnummer: NL88 INGB 0009 6423 70. Heeft u vragen over de ouderbijdrage, dan kunt u terecht bij onze Penningmeest: penningmeester.ov@brandarismail.nl 

Ouders die hun kinderen om financiële redenen niet kunnen laten deelnemen aan bepaalde activiteiten kunnen zich wenden tot Stichting Leergeld, die onder bepaalde voorwaarden kan helpen www.leergeld.nl/haarlemmermeer
 
 De leden van de oudervereniging 
Iedere ouder en leraar kan lid worden van de oudervereniging. Op dit moment bestaat de oudervereniging uit de volgende personen:
 
Naam Functie
Suzanne van den Hof Voorzitter
Merel Koelewijn Penningmeester
Paul Wind Vice voorzitter
Noortje van Glabbeek Secretaris
Wouter Halsema Algemeen lid
Karin Michaelis Algemeen lid
Dennis Wetter Algemeen lid
Sandra Hoftijzer Algemeen lid
Rachna van Velzen Algemeen lid
Sjako Kroon Algemeen lid
Xiomera Schuuring Leerkracht onderbouw
Marja Drukker Leerkracht onderbouw
Divers MT-lid school


  


Reglement OR


Reglement OR


begroting oudervereniging 2018-2019


jaarcijfers oudervereniging 2017-2018