Verlofformulier


Hier kunt u het formulier openen dat nodig is om verlof aan te vragen in geval van extra vakantie of gewichtige omstandigheden. Na het invullen a.u.b. inleveren bij de directie. Hierna krijgt u het formulier via uw kind al dan niet geaccordeerd terug.

verlofformulier leerplicht gewichtige omstandigheden

verlofformulier leerplicht extra vakantieverlof