Anti-pestbeleid op de Brandaris

Op de Brandaris zijn waarden en normen erg belangrijk. Daarom wordt onder meer gewerkt met de methodes Vreedzame School en Trefwoord.

Wanneer de waarden en normen ernstig worden overschreden (ongepast gedrag, pesten e.d.) hanteert de school een preventief tien-stappenplan, dat erop gericht is de kinderen bewust te maken van hoe wij op school met elkaar omgaan.

Klik hieronder op de link om kennis te nemen van het 10-stappenplan.


10-stappenplan gedragsplan; anti-pestgedrag