Artikelen van de GGD Kennemerland

Leerplicht

 

Stichting leergeld

 

Voorschoolse en Naschoolse Opvang (VSO en NSO)

De scholen van de brede school IN DE BREEDTE hebben een contract opgesloten met de SKH voor de opvang van de VSO en NSO.  Het voordeel van dit contract is dat de opvang plaats vindt in het gebouw. De tweede aanbieder is HAPPY KIDS. Deze organisatie heeft haar opvang buiten het gebouw. Jaarlijks vindt er een evaluatieplaats.

 
SKH: www.kinderopvanghaarlemmermeer.nl
Kids: www.happykids.nl


 

Brede School Floriande


Flyer met activiteiten van de Brede School

Website van de Brede School met alle nodige informatie over de Brede School

Informatie over autisme