Visie

Bij het realiseren van onderwijs gericht op ‘Lekker in je vel en optimaal presteren'.

CBS de Brandaris

Visie met kernwoorden

Bij het realiseren van onderwijs gericht op ‘Lekker in je vel en optimaal presteren’, werken we als team vanuit de volgende kernwoorden:

Zinvol onderwijs


Zinvol onderwijs is zowel meetbaar als merkbaar. Met meetbaar bedoelen we dat we keuzes maken, doelen voorop stellen én evalueren om te werken aan de ontwikkeling van de leerlingen. Met merkbaar bedoelen we dat we ook werken aan wat niet te meten is: we willen dat de leerlingen zich als persoon zelfbewust kunnen ontplooien zodat ze hun plek kunnen vinden in de wereld. Dit kunnen we niet vangen in lijstjes of formulieren, maar wel merken aan de groei van de leerlingen.

Goede organisatie


Zowel lekker in je vel zitten als optimaal presteren vragen om een goede organisatie en samenwerking. Wij hebben duidelijke doelen voor ogen. We bereiken deze doelen door het uitvoeren van plannen, waarbij iedereen zijn rol, functie en taken kent en er regelmatig overleg plaatsvindt. We werken samen, in eerste instantie met de leerling, want hij/zij is eigenaar van zijn/haar eigen leerproces, maar ook met ouders en andere betrokkenen die we als partners beschouwen. 

Eigenaarschap


Binnen deze samenwerking vinden we eigenaarschap belangrijk: we nemen, krijgen en geven ruimte om zelf verantwoordelijkheid en eigenaarschap te nemen voor ons professioneel handelen (medewerkers). Dat betekent dat we werken vanuit een visie op wat van waarde is, dat we daar zelf accenten en prioriteiten in kunnen aanbrengen en dat we zelf zoeken naar een goede en bij ons passende manier om dit te realiseren. 

Vertrouwen


We hebben vertrouwen in elkaar, in de leerling, de ouders en in onze partners. Dat betekent dat we er binnen de Brandaris op vertrouwen dat mensen verantwoordelijkheid nemen en hun best doen. We weten dat we in vertrouwen kunnen groeien, ook als het moeilijk is. Een terugval, zoeken en worstelen horen erbij. Binnen elke samenwerking is er ruimte voor gesprek over intenties en handelen.

Ons handelen krijgt richting door middel van een kompas: daarmee houden we koers gedurende de acht jaar dat we met een leerling op weg zijn. Ons kompas staat ingesteld op:

  • Verbondenheid ervaren: vanuit liefde en rust bouwen we een band op met de leerlingen en met elkaar. Deze relatie is altijd ‘work in progress’.
  • Levenskunst ervaren: we laten de leerlingen bij de Brandaris kennismaken met levenskunst, zoals kunst, cultuur, het goede gesprek, een mooie viering of een ritueel.
  • Reflectie: we denken zelf na over ons handelen en nodigen de leerlingen ook uit stil te staan bij hoe het gaat, wat belangrijk is en waar ze staan. Ook met reflecteren ben je nooit ‘klaar’. Het is iets waar we onszelf en de leerlingen blijvend en regelmatig toe uitnodigen.