De bedoeling van ons onderwijs en missie

We gunnen het onze leerlingen hier op school optimaal te kunnen presteren binnen hun mogelijkheden.

De bedoeling van het onderwijs binnen christelijke basisschool de Brandaris is dat de leerlingen lekker in hun vel zitten en hierdoor optimaal presteren.

Lekker in je vel zitten betekent voor ons dat de leerlingen zich als mens gewaardeerd en geliefd voelen. Wij zetten in op leven, samenleven en leren in een sfeer van veiligheid en respect. Binnen de Brandaris is er een goede organisatie zodat iedereen zich prettig kan voelen. Binnen deze context hebben we voortdurend aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Lekker in je vel zitten betekent ook uitgroeien tot een persoon die in de samenleving een actieve en betrokken rol kan vervullen. Daardoor kunnen de leerlingen meedoen in de samenleving van morgen en zijn ze er ook op voorbereid vanuit hun eigen talenten en interesses een positieve rol te vervullen. Daar oefenen de leerlingen tijdens hun tijd op de Brandaris mee. 

We gunnen het onze leerlingen hier op school optimaal te kunnen presteren binnen hun mogelijkheden, waarbij we kijken naar wie de leerling als persoon is met zijn/haar vaardigheden, talenten, interesses en uitdagingen. Daarom hebben we onze basis goed op orde: onderwijsprofessionals met de juiste pedagogisch-didactische vaardigheden geven effectieve instructie binnen een leerrijke omgeving en met behulp van passende methodes en coöperatieve werkvormen. We zetten ook in op het ontwikkelen van weerbaarheid, veerkracht en executieve vaardigheden zoals plannen en zelfredzaamheid. We monitoren de ontwikkeling van de leerlingen en streven  ernaar aan te sluiten bij hun onderwijsbehoefte. Ons team heeft een waaier aan expertise en we hebben specialisten rond allerlei thema’s in huis. Als een leerling extra zorg nodig heeft, wordt dat indien nodig en mogelijk gerealiseerd door onze onderwijsprofessionals in nauw overleg met de zorgcoördinatoren. We streven naar een optimale afstemming met onze partners: ouders, externen en andere scholen. 

Iedereen is welkom op de Brandaris. We geloven dat het waardevol is voor onze leerlingen om kennis te maken met de christelijke traditie en gedachte, die mede vormend geweest zijn voor de Nederlandse samenleving. Dat doen we door samen te vieren, te bidden, het vertellen van verhalen en het voeren van gesprekken over diepere levensvragen. Bij ons op school maken leerlingen ook kennis met verschillende geestelijke stromingen.