Schooltijden en vakantierooster

We hechten veel waarde aan een warm welkom en een fijne start van de schooldag. 

De schooldag begint om 8.30, maar de schooldeur gaat al om 8.20 open, zodat iedereen rustig kan binnenkomen. 

Bij CBS de Brandaris hanteren we een continurooster van 8.30 – 14.30 uur, met uitzondering van woensdag, wanneer de lessen tot 12.00 uur duren. Over een heel schooljaar verspreid bieden we gemiddeld 940 lesuren aan over een periode van 8 leerjaren, wat neerkomt op in totaal 7520 lesuren.

Hier is ons wekelijks rooster:

Maandag

8:30 – 14:30

Dinsdag 8:30 – 14:30
Woensdag 8:30 – 12:00
Donderdag 8:30 – 14:30
Vrijdag 8:30 – 14:30

 

Bij het brengen van de kinderen hebben we specifieke afspraken per groep:

  • Ouders van de kinderen in de groepen 5 t/m 8 nemen buiten op het schoolplein afscheid van hun kind(eren).
  • Ouders van de kinderen in de groepen 1 t/m 4 mogen bij het brengen van hun kinderen mee de school in. Bij de groepen 1-2 mogen ouders zelfs de klas in om bijvoorbeeld samen een boekje te lezen. 
  • Voor groep 3 geldt dat ouders tot aan de herfstvakantie mee de klas in mogen. Daarna nemen ze afscheid in de gang Bij groep 4 zwaaien ouders hun kinderen gedag in de gang, bij het lokaal.

We hechten veel waarde aan een warm welkom en een fijne start van de schooldag. 

Vakanties en vrije dagen

Herfstvakantie 21/10/2023 t/m 29/10/2023
Kerstvakantie 23/12/2023 t/m 07/01/2024
Voorjaarsvakantie  17/02/2024 t/m 25/02/2024
Goede vrijdag - Pasen 29/03/2024 t/m 01/04/2024
Meivakantie  27/04/2024 t/m 12/05/2024 (inclusief hemelvaart)
Pinksteren      20/05/2024
Zomervakantie      20/07/2024 t/m 1/09/2024

 

Lesvrije dagen

Woensdag 27 september 2023
Maandag 13 november 2023
Woensdag 6 december 2023
Vrijdag 22 december 2023 (vanaf 12.00 vrij)
Donderdag 25 januari 2024
Vrijdag 16 februari 2024
Dinsdag 21 mei 2024
Maandag 3 juni 2024
Maandag 17 t/m vrijdag 21 juni 2024
Vrijdag 19 juli 2024

De bovenstaande vakanties en vrije dagen kun je vinden in de schoolapp Parro.

Voor de opvang voor en na schooltijd werken we samen met Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer (SKH), die zich bevindt in ons schoolgebouw, genaamd Mirakels. Deze opvang sluit aan bij de schooluren van CBS de Brandaris. Zie bieden ook passende opvang op onze studiedagen.