Aanvragen verlof

Vanaf 5 jaar is een kind leerplichtig om naar school te gaan. Dit betekent dat de school de leerplichtambtenaar moet informeren wanneer een leerling ongeoorloofd afwezig is geweest. Alleen in uitzonderlijke gevallen kunt u vrijstelling aanvragen. Dit kunt u doen door een formulier in te vullen dat u kunt downloaden van onze website. Op dit formulier vindt u ook het door de overheid opgestelde verzuimreglement, waaraan onze school zich moet houden.

Hier kunt u het formulier openen dat nodig is om verlof aan te vragen in geval van extra vakantie of gewichtige omstandigheden. Na het invullen a.u.b. inleveren bij de directie. Hierna krijgt u het formulier via uw kind al dan niet geaccordeerd terug.