Aanvragen verlof

Vanaf 5 jaar is een kind leerplichtig. Dit betekent dat de school de leerplichtambtenaar moet informeren wanneer een leerling ongeoorloofd afwezig is geweest. Alleen in uitzonderlijke gevallen kunt u vrijstelling aanvragen. Dit kunt u doen door een formulier in te vullen dat u kunt downloaden van onze website. Op dit formulier vindt u ook het door de overheid opgestelde verzuimreglement, waaraan onze school zich moet houden.

Hier kunt u het formulier openen dat nodig is om verlof aan te vragen in geval van extra vakantie of gewichtige omstandigheden. Na het invullen a.u.b. inleveren bij de directie. Hierna krijgt u het formulier via uw kind al dan niet geaccordeerd terug.