Ouderenvereniging

CBS de Brandaris

De oudervereniging werkt samen met de leerkrachten van onze school om allerlei feestelijke activiteiten te organiseren en draagt zo bij aan een gezellige sfeer.  De activiteiten die de oudervereniging (mede) organiseert zijn:

  • Zorgen voor de ontvangst van de ouderbijdrage
  • Het sinterklaasfeest
  • Het kerstfeest
  • Het Paasfeest
  • De schoolreis
  • De sportdag
  • De laatste schooldag
  • Het lustrumfeest
  • Etc.

Voor het organiseren van deze activiteiten zijn de leden van de oudervereniging onderverdeeld in commissies. In deze commissies zitten daarnaast ook leerkrachten en hulpouders. Ook uw hulp bij het organiseren van deze activiteiten is welkom. Wilt u ons helpen? Wij horen het graag via e-mailadres ov@cbsdebrandaris.nl.
 
Over alle activiteiten wordt u bijgepraat via de nieuwsbrief van school.

De vrijwillige ouderbijdrage 
Om deze activiteiten te kunnen organiseren is geld nodig. Daarom wordt aan alle ouders een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd.. De oudervereniging zorgt voor het ontvangen van deze bijdrage en legt ieder jaar  verantwoordelijkheid af over de besteding van de gelden.
 
Voor het schooljaar 2023-2024 is de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op € 62,50. Dit bedrag kunt u overmaken naar rekeningnummer: NL88 INGB 0009 6423 70 onder vermelding van de achternaam en de klas van uw kind(eren). Heeft u vragen over de ouderbijdrage, dan kunt u terecht bij onze Penningmeester via ov@cbsdebrandaris.nl

Ouders die hun kinderen om financiële redenen niet kunnen laten deelnemen aan bepaalde activiteiten kunnen zich wenden tot Stichting Leergeld, die onder bepaalde voorwaarden kan helpen www.leergeld.nl/haarlemmermeer
 
De leden van de oudervereniging 
Iedere ouder en leraar kan lid worden van de oudervereniging. Op dit moment bestaat de oudervereniging uit de volgende personen:

Naam Functie
Paul Wind Voorzitter
Romy Smit Penningmeester
Noortje van Glabbeek Secretaris
Dennis Wetter Algemeen lid