Ziekmelden

Het kan wel eens gebeuren dat uw kind niet naar school kan vanwege ziekte of andere redenen. We vragen u vriendelijk om dit voor schooltijd te laten weten. U kunt dit doen via de Parro app, voor de meest voorkomende gevallen van kortstondige afwezigheid. In andere gevallen kunt u telefonisch contact opnemen of indien nodig gebruik maken van een verlofaanvraag. U kunt dat het volgende nummer bellen, 023-5618610 en vervolgens op snelkeuze 1 drukken.