Lekker in je vel en optimaal presteren

Welkom op de website van de Brandaris


Onze website biedt u informatie over onze school en kan bovendien “nieuwe ouders” helpen bij het bewust kiezen voor de juiste basisschool voor hun kind. De Brandaris is een moderne christelijke school waar iedereen van harte welkom is! De Brandaris heeft als motto “lekker in je vel en optimaal presteren”. Dat geldt voor zowel de kinderen als de leerkrachten.


De Brandaris


De Brandaris heeft een enthousiast team van medewerkers; werkt met het leerstofjaarklassensysteem; telt bijna 300 leerlingen; heeft 13 groepen; een prachtig schoolgebouw en een betrokken ouderpopulatie. Elders op deze website vindt u onder andere onze digitale en overzichtelijke schoolgids voor veel meer specifieke informatie.
 

Basis


Gewaardeerd en geliefd zijn, veiligheid, sfeer, waarden en normen, een goede schoolorganisatie, een leerrijke omgeving, structuur, goed klassenmanagement, passende methodes en de juiste pedagogisch-didactische leerkrachtvaardigheden vormen de basis voor een optimaal welbevinden en een optimale ontwikkeling van onze leerlingen. De afgelopen jaren behaalde de Brandaris bovendien de beste prestaties van alle scholen in Floriande wat betreft de centrale eindtoets!

 

Community School


Samen met basisschool Klavertje Vier en Kindcentrum Mirakels maken wij onderdeel uit van de Community school. Met z’n drieën zijn we gevestigd in ‘In de Breedte’, ons gebouw in Floriande-Zuid. Een bruisende, veilige en uitdagende plek waar iedereen welkom is: we zijn er voor kinderen, ouders en de wijk.

Binnen de Community school zijn we nog steeds onszelf, maar kunnen we kinderen meer bieden door school, opvang, thuis en vrije tijdmet elkaar te verbinden. Zo voorzien we kinderen van 0 tot 13 jaar van een stevige en brede basis. Klaar voor de toekomst.

Alleen ga je misschien sneller, op de Community school kom je verder!

Lees meer: https://www.communityschool.nl/

Bibliotheek op school


Bij ons op school vinden we lezen en leesplezier heel erg belangrijk. Dit willen we graag stimuleren. Daarom werken we samen met de bibiotheek om dit doel te bereiken. Op de 'Bibliotheek op school' kunnen de leerlingen een digitale omgeving gebruiken voor het zoeken en uitlenen van boeken en voor het vinden van leestips en betrouwbare informatie.
Op deze website is er elke dag aandacht voor vrij lezen, voorlezen en praten over boeken en er zijn activiteiten (ook voor ouders) rondom leesbevordering, lezen thuis en informatievaardigheden en mediawijsheid. Wilt u meer weten? Klik dan HIER

Actueel

Waarom kiezen voor De Brandaris

De Brandaris
 
Lekker in je vel en optimaal presteren! De Brandaris is een gezellige, stabiele, christelijke basisschool waar het draait om welbevinden, omgangsnormen, sfeer, communicatie en onderwijskwaliteit. Ook in sport, kunst, cultuur en muziek blinkt de school uit. Iedereen is welkom op deze professionele leergemeenschap! Bij de Brandaris kijk je terug op een leerrijke periode met onvergetelijke hoogtepunten.


VANDAAG LEREN VOOR MORGEN