Schooltijden


Op de Brandaris wordt in alle groepen gewerkt met een continuerooster van 8.30 u – 14.30 u op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op woensdag tot 12.00 u.

Vakanties 2019-2020

Zomervakantie
Vrijdagmiddag 12 juli 2019 om 12.00 u t/m zondag 25 augustus 2019
Eerste schooldag maandag 26 augustus 2019 
Herfstvakantie
Zaterdag 19 oktober 2019 t/m zondag 27 oktober 2019
Kerstvakantie
Vrijdag 20 december 2019 om 12.00 u t/m zondag 5 januari 2020
Voorjaarsvakantie
Zaterdag 15 februari 2020 t/m zondag 1 maart 2020 (Inclusief studieweek 24 tot en met 28 februari; leerlingen vrij)
Goede vrijdag en Pasen
Vrijdag 10 april 2020 tot en met maandag 13 april 2020
Meivakantie
Zaterdag 25 april 2020 t/m zondag 10 mei 2020 (Inclusief Koningsdag 27 april 2020)
Hemelvaart
Donderdag 21 mei 2020 t/m zondag 24 mei 2020
Pinksteren
Maandag 1 juni 2020 t/m dinsdag 2 juni 2020
Studieweek
Maandag 8 juni 2020 t/m vrijdag 12 juni 2020 (leerlingen vrij)
Zomervakantie
Vrijdagmiddag 3 juli 2020 om 12.00 u t/m zondag 16 augustus 2020