Ouderparticipatie


Ouderbetrokkenheid en ouderhulp in de breedste zin van het woord, staan hoog in het vaandel van de Brandaris. Een aantal ouders maakt bovendien deel uit van de oudervereniging en de medezeggenschapsraad van de school.